Mágia ... taká tajomná a plná rozporov ponúkajúc dobrodružstvo a v našom prípade i mnoho rozptýlenia, keď sa pokúsime stvárniť ju tak, akoby vyzerala v skutočnej podobe.
Preto prijmite ponuku, aká sa naskytá len málokedy, ukrytú v tajomnej pergamenovej obálke nesúcej Vaše meno ... neznačí totiž nič iné, len to ... že sa pred vašim zrakom otvárajú majestátne brány školy Belfirin ... sveta ilúzie, tajomna a mágie v tých najrozmanitejších podobách.
Teda vykročte labyrintom chodieb, schodísk i komnát, ktorý vás napokon dovedie k vytúženému cieľu ... kde sa vaša fantázia stáva skutočnosťou.

Svet taký krehký a zložitý má i svoje pravidlá ... Skôr ako svojou nohou narušíte ticho, ktoré panuje stáročným múrom ... zvážte si a spoznajte pravidlá, ktorou sa táto vznešená ustanovizeň riadi ...
Keď uznáte, že ste povolaní priučiť sa umeniu kúzel a ste schopní dodržať nemenné stanovy školyBelfirin, pošlite teda žiadosť o prijatie riaditeľke. Škola prijme talentovaných bez iných rozdielov, ktorí budú šíriť slávu školy a pozdvihnú jej meno ako generácie absolventov.

Preto Vás chceme privítať medzi múrmi akadémie a zaželať všetkým obyvateľom Belfirinu mnoho úspechov a nezabudnuteľných dní, ktoré tu prežijú.

Vedenie školy

Vstup do školy

Nick:
Heslo:Zatvor