Avatar

Meno: Neal Edenie
Funkcia: Študent
Fakulta: Lunarius
Rasa: Elf
Ročník: 1.
Vek: 0
Body: 0
Peniaze: 140


Nenápadný úkrok doprava, zdrazu doľava. Obzeráš sa, kto to asi tak môže byť. Jeden pohľad doprava, druhý doľava. Kvôli čiernemu šálu nedokážeš odhadnúť o koho môže ísť. Čo je to za muža, ktorý sa nachádza tak blízko v tvojej prítomnosti? Muž pozdvihne hlavu a ty zratu uvidíš jeho nápadné oči ako pozerajú priamo do tých tvojich. Celým teľom ti prebehne mráz a ty ani netutíš prečo, jediné čo vieš je, že nedokážeš od toho muža odtrhnúť zrak aj napriek tomu, že jeho pohľad pôsobí tak nepríjemne. O kúsok posunieš svoj pohľad a zazrieť celú jeho tvár, na ktorú sa už teraz dokážeš sústrediť. malé bodôčky posievajúce jeho tv ár ťa nadovšetko uchvátia. Takéhoto muža si nikdy vo svojom živote nevidela, možno práve to je ten dôvod, že nedokážeš odtrhnúť zrak od jeho podstaty. Presunieš sa svojím pohľadom a zameriaš sa na jeho celé telo. Útle telo, takmer žiadne boky a svojou výškou by prekonal nie jednoho muža. V tom začuješ nepríjemné šuchnutie, ktoré ťa odrthne od skúmania. Vidíš len ako muž pomaly otočí svojím telom a pred tvoj zrak nastaví zadnú časť svojho tela. zaleje ťa pot pretože tento pohyb znamená, že muž odchádza a ty sa nebudeš môcť zaoberať o niečo dlhšie jeho podobou. Zabolí ťa vo tvojom vnútry a ani nevieš ako, len začuješ ako z tvojich úst vychádza hlasný výkrik - "Počkaj!"

OceneniaInventár

Vstup do školy

Nick:
Heslo:Zatvor