„Žiadna smrť nemôže byť zlá, ak jej predchádzal dobrý život.“